Tokoh Pelopor Pergerakan

Pelopor Pergerakan Syarikat Islam Indonesia

Tokoh Pelopor Pergerakan

Syarikat Islam Indonesia (SI-Indonesia) adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang di dirikan di Solo pada 16 Oktober 1905 oleh H. Samanhudi dan kawan-kawan dan pada konsolidasi tahun 1906 H. Samanhudi dan kawan-kawan mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, dan pada tahun 1912 oleh H.O.S. Tjokroaminoto, Sarekat Islam dibuatkan Statuten (Akta Notaris) Perhimpunan Serikat Islam (SI) di hadapan Notaris B. Terkuile dan Untuk Pertama kalinya H. Samanhudi diangkat menjadi pengurus Besar dan Tjokroaminoto Sebagai Komisaris.

sii.or.id

Bagikan Artikel ini untuk mendapatkan kebaikan
Default image
Khoirul Azam
Articles: 10

Leave a Reply